Dane lub dokument potwierdzający środki do inwesowania